Inrikes

Fängelse för bluffakturor på 37 miljoner

Fem personer döms för att ha varit inblandade när 5 000 bluffakturor, alla med beloppet 7 500 kronor, skickades ut. Två män döms till fängelse. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes Nästan 100 personer lurades att betala 7 500 kronor vardera med hjälp av falska fakturor.
Nu döms två män från Göteborg till fängelse, som mest i fyra år. Sammanlagt skickades fakturor på 37 miljoner kronor.
PREMIUM

Polisen uppger att utredningen startade i slutet av november, då man på kort tid fick in cirka 2 000 anmälningar om falska fakturor – alla med beloppet 7 500 kronor. Avsändaren skrev också att mottagarna kunde bli stämda om de inte betalade.

Men kontot som angavs spärrades av bankgirot, och de nästan 700 000 som betalats in återgick till dem som blivit lurade.

Senare visade det sig att männen bakom bluffen skickat ut 5 000 falska fakturor. Det sammanlagda beloppet var 37,5 miljoner kronor.

En 27-årig man döms nu av Göteborgs tingsrätt till fyra års fängelse för grovt fordringsbedrägeri och grovt penningtvättsbrott, uppger polismyndigheten.

En 25-årig man döms till 2,5 års fängelse för grovt fordringsbedrägeri, grovt penningtvättsbrott och narkotikabrott.

Två män i 20-årsåldern döms till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt fordringsbedrägeri. En femte person får villkorlig dom och dagsböter för penningtvätt.

Alla fem nekade under rättegången till att vara inblandade i brotten.

Micke Larsson/TT

Inrikes

Åttaåring hittad i Malmö –misstänks ha sålts

Barnet har upptäckts i staden flera gånger. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes En åttaårig internationellt efterlyst flicka har omhändertagits efter att ha hittats i en lägenhet i Malmö. Det finns misstankar om att barnets mor, som bor i Österrike, sålt flickan, rapporterar Sydsvenskan.

Enligt ett beslut rörande omhändertagandet av socialtjänsten rör det sig om människohandel då barnet ska ha sålts till en kvinna i Malmö. Misstankarna har inte bekräftats av polis, men det är inte första gången barnet upptäcks i Malmö.

Flickan, som är tjeckisk medborgare, kom till Malmö från Östereuropa då hon bara var några månader gammal – utan vårdnadshavare. Några år senare, 2018, omhändertogs flickan och placerades på jourhem efter en anmälan om misshandel. Men när flickan var fem år beslutade Migrationsverket om utvisning till Tjeckien där modern skulle möta upp.

Modern själv förnekar att barnets har sålts, och förklarar flickans vistelse i Sverige med att hon skulle vara hos bekanta medan modern sökte vård i Tjeckien.

Förvaltningsrätten i Malmö har beslutat om ett tvångsomhändertagande som bara gäller i två månader, då man väntar på att berörda myndigheter i utlandet ska vidta åtgärder.

Kommunen är involverad och försöker förhandla på internationell nivå för att hitta en lösning för barnet, som verkar ha hamnat i limbo.Tjeckiska myndigheter anser dock att det är socialtjänsten i Österrike som har ansvar för flickan. Men myndigheterna i Österrike kan å sin sida inte bekräfta att flickan faktiskt bott där.

Anna Karolina Eriksson/TT

Inrikes

Sjukhus stoppar behandling av unga transpersoner

Riktlinjerna för behandling av unga med könsdysfori har ändrats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av Karolinska. Arkivbild.
Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Inrikes
Inrikes

Pubertetshämmande hormonbehandling av transpersoner under 16 år stoppas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, rapporterar ETC.

Enligt tidningen har Karolinska sjukhuset tagit fram nya riktlinjer för behandling av unga med diagnosen könsdysfori – personer som inte identifierar sig med det kön de tilldelats vid födseln.

Beslutet grundar sig i den utredning från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som 2019 pekade på bristande kunskap om biverkningar och långsiktiga effekter av hormonbehandlingar. Sjukhuset lutar sig också mot en uppmärksammad brittisk dom, som nyligen slog fast att personer under 16 är för unga för att ta den typen av beslut.

Enligt ETC kan behandlingen av unga mellan 16 och 18 fortgå, men bara inom ramen för kliniska studier.

Inrikes

900 kvinnor fick inte plats på förlossningen

Platsbrist på förlossningsavdelningar leder till brister i patientsäkerheten, enligt Barnmorskeförbundet. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Inrikes
Inrikes Över 900 gravida kvinnor i Stockholms län nekades 2020 plats på förlossningsklinik när det var dags att föda, rapporterar SVT Nyheter.
PREMIUM

På grund av platsbrist fick andra platser lösas akut, vilket enligt Barnmorskeförbundet i flera fall ledde till att patientsäkerheten blev lidande.

– Den födande hamnar i ett rum som inte är avsett för förlossning, där det saknas medicinsk utrustning och man kanske inte kan erbjuda lustgas, till exempel, säger Elin Hallgren, förbundets ordförande i Stockholm, till SVT.

I ett fall tvingades en kvinna åka hem och födde i stället sitt barn i duschen hemma. En annan kvinnas barn dog på grund av att de inte fick plats på förlossningen, enligt granskningen.

Det är första gången som Region Stockholm undersökt hur många kvinnor som blivit utan plats på förlossningen. Av totalt 28 362 förlossningar 2020 saknades plats vid 929 tillfällen. 80 kvinnor hänvisades dessutom till ett annat län.

Enligt ett pressmeddelande från regionens blågröna styre ska förlossningsvården nu få runt 50 miljoner kronor extra varje år fram till valet 2022.

Inrikes

Skolor gör inte nog för att stoppa smittan

Arbetsmiljöverkets inspektion hittills visar att hälften av skolorna hade brister i arbetet med att stoppa spridning av covid-19 i skolan. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes
Inrikes Många skolor brister i arbetet med att stoppa smittspridningen av covid-19. Det visar tusentals anmälningar från skolor runt om i landet och inspektioner som Arbetsmiljöverket gjort.
PREMIUM

Arbetsmiljöverket har hittills fått in cirka 10 000 anmälningar som är kopplade till covid-19 i skolan.

När det började komma signaler om att det förekom smittspridning på skolor påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner på grund- och gymnasieskolor inom ramen för det uppdrag verket fått från regeringen om riktade inspektioner med fokus på smittspridning på arbetsplatser.

Hittills har omkring 125 inspektioner genomförts runt om i landet och i nära hälften av inspektionerna har myndigheten hittat brister i hanteringen av smittspridningen.

– Det inspektörerna ofta återkopplat kring är att det är svårt att hålla avstånd i skolan. Men är det svårt att hålla avstånd så får man ta fram lösningar för det, vidta andra skyddsåtgärder, säger Elin Löfström Engdahl, ansvarig projektledare på Arbetsmiljöverket.

Tusentals anmälningar

Hon säger att det finns många goda exempel där skolor tänkt nytt för att göra det möjligt för både elever och lärare att hålla avstånd och minska risken för smittspridning.

– I stället för att klämma in alla i ett klassrum använder man två, varav i det ena eleverna arbetar vid datorn. Man kanske har en stor gymnastiksal man kan ha undervisning i eller ha undervisning utomhus, säger Elin Löfström Engdahl.

De cirka 10 000 anmälningarna kopplade till covid-19 i skolan som myndigheten fått in handlar, precis som det inspektionerna visat, bland annat om att för många personer vistats i ett och samma klassrum under en längre tid och att lärare inte kan hålla tillräckligt avstånd till elever.

– Arbetsgivare måste i samverkan med skyddsombud identifiera var det finns smittrisker och sedan fundera på hur man minimerar smittrisken, vidta åtgärder och sedan kontrollera att åtgärden får den effekt man vill ha, alltså att den minskar smittrisken.

Arbetsgivarens ansvar

Hon säger att det är oerhört viktigt att arbetsgivarna säkerställer att medarbetarna har en god arbetsmiljö.

– Det här gäller också eleverna. Det är deras arbetsplats också och de ska inte behöva bli sjuka i skolan, säger Elin Löfström Engdahl.

TT: Men vad ska då den göra som jobbar på en skola och upplever att det inte vidtas tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen?

– Om man som arbetstagare är orolig för sin arbetsmiljö ska man prata med sin arbetsgivare. Får man inget gehör där vänder man sig till sitt skyddsombud, säger Elin Löfström Engdahl.

Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta inspektera skolor året ut.

Beatrice Nordensson/TT

FAKTA

Fakta: Tips på åtgärder för skolor

Arbetsmiljöverket ger sex exempel på åtgärder som skolor kan vidta för att minska risken för smittspridning:

1. Dela upp klasserna i mindre grupper

2. Bedriv undervisning på distans eller utomhus

3. Om det är möjligt, gör korridorer enkelriktade

4. Schemalägg så att inte alla elever har rast samtidigt i skolan

5. Servera lunch så att eleverna kan hålla avstånd till varandra

6. Vädra ur klassrummen ordentligt mellan lektionerna och säkerställ en god ventilation

Källa: Arbetsmiljöverket

Inrikes

Flera explosioner i Malmö

Polisen i Malmö larmades om flera explosioner under natten, en av dem i ett bostadshus.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

Flera explosioner har inträffat i Malmö under natten.

– Vi är på ett par olika platser och undersöker eventuella detonationer. Det är lite skador där, sade Mikael Lindh, vakthavande befäl vid polisen region Syd, vid 03.15.

Den första explosionen ska ha skett utomhus vid 02.45, den andra en kvart senare inomhus en bit därifrån. Sydsvenskan skriver att gatan har spärrats av och att lägenheter i ett flerfamiljshus har utrymts. Klockan 03.18 kom larm om ytterligare en explosion, den här gången vid en butik.

Enligt tidningen har en person från platsen för inomhusexplosionen förts till sjukhus för kontroll, men ingen ska ha skadats allvarligt. Det finns även misstankar om att ytterligare en bomb kan finnas på den adressen och polisens bombrobot togs dit vid 04-tiden.

Polisen arbetar utifrån hypotesen att explosionerna har med varandra att göra. De inträffade i närliggande stadsdelar i Malmö och flera gator har spärrats av.

Det är inte känt vad som har orsakat dem. Ingen person har gripits.

Polisen har spärrat av flera gator efter nattens explosioner.
Polisen har spärrat av flera gator efter nattens explosioner.
Foto: Johan Nilsson/TT
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Minifinder.se

Ökade våldsbrott i Skåne - vad säger brottsstatistiken?

Minifinder Nano GPS personlarm - telefon och larm i ett!
Minifinder.se I hela Sverige så har våldsbrotten ökat markant de senaste åren och det är egentligen inte förrän efter ett par år man kan se trenderna.

Statistiken över brott kan dock variera lite från år till år, men när man ser över statistiken med ett par års överblick så har brotten stigit sakta men säkert. I Skåne kan vi också tydligt se den här trenden.

En orsak till ökningen tros också vara benägenheten till att anmäla brott. Däremot så har inte vården märkt av trenden när det kommer till behandling av offer som blivit utsatt för våldsbrott och i de regionerna kan man inte se några tecken alls på ökad utsatthet när det kommer till misshandel. Det betyder med andra ord att anmälningsbenägenheten har ökat. Att ökningen inte märks av inom vården tros bero till största del på att fler anmäler och att det inte är någon högre andel av misshandelsfallen som anmäls som är av det grövre slaget.

Skåne ligger 3:a på listan över anmälda våldsbrott i Sverige

Södermanlands län och Stockholms län ligger lite högre än vad Skåne gör när det kommer till anmälda våldsbrott per invånare. Att det ser ut på detta viset beror till stor del på att det är i dessa län som vi hittar Sverige tre största städer.

Statistiken säger dock att det dör mindre människor i våldsbrott och går i linje med vad sjukvården menar på, Detta innebär med andra ord att även om våldsbrotten har ökat, så har inte de fallen av grövre misshandel ökat och inte heller har ett högre antal dött till sviterna från våldsbrott. Det finns flera faktorer som tros spela in till varför vi kan se en ökning av våldsbrott i Sverige.

Detta kan du göra för att känna dig mer trygg:

– Om du har barn så är det bra om du låter barnet ha en telefon att ringa med och som du kan nå dem via. Du kan också använda en GPS Tracker, dessa gör att du alltid kan se var ditt barn befinner sig. Detta ger trygghet och säkerhet till barn och föräldrar.

– Ett överfallslarm är bra att ha i fickan på sin jacka (man ska absolut inte vara rädd i onödan, men de är otroligt effektiva eftersom att de hörs väldigt högt).

- Håll dig lugn! Även om våldsbrott ökar statistiskt sett så ökar inte dödsfall eller personskador, vilket betyder att våldsbrott har ofta någon bakomliggande orsak och är ofta relaterade till dispyter mellan kriminella.

– Många gånger sker våldsbrott i nära relationer där det kan vara svårt att ta sig bort. Om du befinner dig i en situation där du blir misshandlad i hemmet, så prata med någon och sök dig till hjälp. Det kan vara svårt att berätta om, men det finns alltid professionella människor du kan vända dig till för att få råd, stöd och hjälp att bli fri din situation Om du är utsatt för våld i nära relation så kan du kontakta Malmös kriscentrum.

- Ha alltid med dig din telefon ifall du skulle råka illa ut på något sätt, så att du alltid kan ringa och be om hjälp eller för att bara prata med någon som kan lugna dig om du är orolig.

Om du är med om ett våldsbrott, oavsett om det är en av familjens medlemmar som skadar dig eller om du blir illa behandlad av någon du inte känner sedan tidigare så är det viktigt att anmäla. Genom att anmäla vad du blivit utsatt för så står du automatiskt upp för alla andra som också blivit utsatta för våldsbrott.

Inrikes

Tuffa frågor om Pisa väntar Ekström

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kallad till utbildningsutskottets möte i dag, för att svara på frågor om hanteringen av Pisaundersökningen. Bilden är från den pressträff ministern höll efter det att Riksrevisionens kritiska rapport publicerats.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes
Inrikes Utbildningsminister Anna Ekström (S) får räkna med tuffa frågor när hon i dag möter riksdagens utbildningsutskott. Flera företrädare för oppositionen har redan anklagat ministern för att ha försökt skönmåla de svenska Pisaresultaten.
PREMIUM

Utbildningsutskottets möte kommer att domineras av den internationella kunskapsmätningen Pisa och hur den hanterades senast, det vill säga 2018/19.

De svenska eleverna presterade då helt okej, strax över OECD-snittet, men berodde det på att reglerna tänjdes ut? Enligt Riksrevisionen går det inte att säga vad resultatet hade blivit om alla elever hade deltagit. Men helt klart hade Sverige den högsta andelen exkluderade elever av alla deltagande länder – långt över det tillåtna – och dessutom ett av de största bortfallen. Kärnan i Riksrevisionens kritiska rapport, som publicerades förra veckan, är att både Skolverket och regeringen borde ha gjort mer för att garantera ett rättvisande elevunderlag.

Nyanlända elever

Skolverket har förklarat den höga andelen exkluderade elever med att skolorna vid testtillfällena hade så många nyanlända elever som kunde för lite svenska för att delta. Men enligt Riksrevisionen tolkade skolorna reglerna olika och undantog för många elever. Skolverket borde ha agerat, i stället för att luta sig mot OECD:s godkännande.

Riksrevisionen lyfter fram att tjänstemän på utbildningsdepartementet internt varslade om problemet, men att tjänstemännens rapporter aldrig togs upp med Skolverket.

Krav på avgång

Man kan utgå från att utskottet kommer att ställa mer än en fråga om detta till Anna Ekström. Redan i torsdags förra veckan, då Riksrevisionens rapport publicerades, anklagade Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Kristina Axén Olin utbildningsministern för att ha försökt dölja skolans problem.

Även Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och KD-ledaren Ebba Bush hävdade att regeringen medvetet ville ge en förskönad bild av skolan och SD-ledaren Jimmie Åkesson tyckte att Anna Ekström borde avgå.

Riksrevisionen kommer också att få svara på utskottets frågor. Däremot är Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson inte kallad denna gång. Mötet hålls digitalt.

Anna Lena Wallström/TT

FAKTA

Fakta: Detta är Pisa

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15-åringars förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap. Den genomförs vart tredje år, och resultaten presenteras med ett års fördröjning.

Pisa drivs av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nationellt ansvarig är Skolverket.

I Pisa 2018 deltog drygt 5 500 elever i Sverige, fördelade på 223 skolor. Den stora majoriteten, 96 procent, gick i årskurs 9 när de skrev proven.

Totalt svarade cirka 600 000 elever i 79 länder eller regioner på frågorna i Pisa 2018. Elevgruppen representerar 32 miljoner elever.

Nästa Pisa skulle genomföras 2021, men har skjutits fram till 2022 på grund av pandemin.

Källor: OECD och Skolverket.

FAKTA

Fakta: Resultat varierade kraftigt

I Pisa 2018 presterade de svenska eleverna över OECD-snittet i samtliga tre kunskapsområden. Men resultaten inom den svenska elevgruppen varierade kraftigt. Exempel:

Läsförståelse, alla elever: 506 poäng

Läsförståelse, elever med svensk bakgrund: 525 poäng

Läsförståelse, elever födda i Sverige med utländsk bakgrund: 471 poäng

Läsförståelse, elever födda utomlands med utländsk bakgrund: 410 poäng

Källa: Skolverket

FAKTA

Fakta: Riksrevisionens kritik

Källa: Riksrevisionen

Inrikes

Attendopersonal vittnar om repressalier

Flera anställda inom Attendos äldrevård vittnar om repressalier. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes Flera anställda, eller tidigare anställda, vid det privata vårdföretaget Attendo säger till Sveriges Radio Ekot att de har tystats eller utsatts för vad de kallar repressalier efter att ha slagit larm om missförhållanden i äldrevården.
PREMIUM

Det har i veckan rapporterats om vårdbiträdet Stine Christophersen som varnades av arbetsgivaren Attendo efter att i media ha påtalat brister i smittskyddet på ett äldreboende.

Nu säger flera andra ur Attendos personal till Ekot att de känner igen sig i det som hände Christophersen, och fackliga representanter från både Kommunal och Vårdförbundet bekräftar den bilden.

– Det sker alldeles för ofta, det är ingen engångsföreteelse. Om man framför åsikter så kan det resultera i att jag blir inkallad till chefen, att jag blir kallad för illojal, att jag kanske inte bör jobba på den här arbetsplatsen om jag tycker så här. Då kan man bli hotad med att "du får dåliga referenser om du talar om det här utanför Attendo", säger Susanne Augustsson från Vårdförbundet, till radion.

Men Attendo vänder sig mot den beskrivningen, samtidigt som man säger att en utbildningskampanj om skyldigheter och rättigheter kopplat till meddelarskyddet har inletts.

– Det är inte min bild att vi haft problem med det tidigare. Och givetvis är det inte den upplevelse man ska ha som du beskriver för mig, säger Attendos affärsområdeschef Malin Fredgard Huber till Ekot.

Fackförbundet Kommunal har tidigare gått ut och sagt att de vill se ny lag som förtydligar meddelarskyddet för privatanställa.

FAKTA

Fakta: Meddelarskyddet

• Meddelarskyddet innebär att den som lämnar uppgifter till medier har rätt att vara anonym.

• Ens identitet får inte avslöjas eller efterforskas.

• Att röja en anonym källa kan vara straffbart.

• Syftet är att personer ska kunna känna sig säkra att berätta om missförhållanden.

• Principen baseras på grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

• Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för anställda på statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag som kommunen har ett avgörande beslutanderätt över, samt anställda i privat verksamhet inom skola, vård och omsorg som till någon del är offentligt finansierad.

Källor: Nationalencyklopedin, Journalistförbundet

Inrikes

LSS-boende använde väktare – Ivo-anmäldes

Ett LSS-boende i Göteborg anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg. Arkivbild.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Inrikes
Inrikes

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar hård kritik mot ett LSS-boende i Göteborg som har anlitat väktare för att hjälpa till med en boende som beskrivs som utåtagerande, skriver GT.

Ivo lämnade i somras in en polisanmälan mot den stadsdelsnämnd som godkänt beslutet att anlita vaktbolaget.

Enligt anmälan ska en boende ha satts i handfängsel minst 27 gånger. Väktare ska även ha varit närvarande vid bland annat duschning.

Förra veckan kom beslut från Ivo att lägga ner ärendet då boendet inte längre anlitar vaktbolaget, men myndigheten riktar skarp kritik mot både boendet och stadsdelsnämnden.

"Nämndens systematiska kvalitetsarbete har brustit", konstaterar Ivo i beslutet och skriver även att den "inte i tillräcklig omfattning har säkerställt att verksamheten har den bemanning och kompetens som krävs för att möta enskildas behov".

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL